Hoàng My xúc động khi chia tay BNHV

Hoàng My rớm nước mắt và nghẹn lời khi chia tay Bước nhảy Hoàn vũ.

Giải trí Thứ hai, 9/4/2012, 03:20 (GMT+7)