Huỳnh Đông – Rusina Boncheva Stefanova nhảy Samba

Huỳnh Đông – Rusina Boncheva Stefanova nhảy Samba trên nền nhạc "Time of My Life" của "Dirty Dancing".

Giải trí Thứ hai, 30/4/2012, 12:58 (GMT+7)

Tags: