Jessica Sanchez hát 'I Have Nothing'

Jessica Sanchez hát 'I Have Nothing' tại chung kết American Idol.

Giải trí Thứ năm, 24/5/2012, 01:39 (GMT+7)