Jessica Sanchez hát 'The Prayer'

Jessica Sanchez hát 'The Prayer' tại chung kết American Idol.

Giải trí Thứ năm, 24/5/2012, 01:41 (GMT+7)