VnExpress
Background Video

MV "Cha mẹ không cho" của Lâm Vinh Hải - Hồng Nhung.

Lâm Vinh Hải - Hồng Nhung hóa thân thành bào thai không được chào đời trong MV múa đương đại "Cha mẹ không cho".
Giải trí  15:22 - 9/5/2013
 
 
 Tags

Hồng Nhung

Lâm vinh hải

MV múa đương đại

Cha mẹ không cho

 
vnexpress