VnExpress
Background Video

MV "Khoảng cách" của Thu Thủy

Bạn trai Thu Thủy khoe tài lái mô tô trong MV của người yêu.
Giải trí  09:16 - 4/4/2014
 
 
 Tags

Thu Thủy

Khoảng cách

 
vnexpress