Nghệ sĩ Trí Đức vẽ tranh cát

Nghệ sĩ Trí Đức vẽ tranh bằng cát.

Giải trí Thứ tư, 11/7/2012, 09:02 (GMT+7)