Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ về "Em" trong các ca khúc

Nhạc sĩ chia sẻ về bài hát "Tự khúc mưa" viết về cô bạn đầu đời của ông.

Trần Quang

Giải trí Thứ bảy, 12/12/2015, 15:23 (GMT+7)