Phương Thanh- Ivan Nedyalkov Raikov nhảy Pasodoble

Phương Thanh - Ivan Raikov nhảy Pasodoble trên nền nhạc phim "Zorro".

Giải trí Thứ hai, 30/4/2012, 01:20 (GMT+7)