Phương Thanh nhảy Waltz

Phương Thanh nhảy Waltz với Ivan trong đêm thi đầu Bước nhảy hoàn vũ.

Giải trí Thứ hai, 26/3/2012, 08:19 (GMT+7)