Quách Ngọc Ngoan hát "Chị tôi"

Quách Ngọc Ngoan hát "Chị tôi" của Trần Tiến.

Giải trí Thứ sáu, 9/3/2012, 11:24 (GMT+7)