Quách Ngọc Ngoan hát "Sa mưa giông"

Quách Ngọc Ngoan hát "Sa mưa giông" của Bắc Sơn.

Giải trí Thứ sáu, 9/3/2012, 11:26 (GMT+7)