Sing It - Rebecca Black

Video mới của thảm họa Youtube.

Giải trí Thứ năm, 10/5/2012, 11:21 (GMT+7)