Sức sống bền bỉ của hát xẩm trong đời sống văn hóa Hà Nội

Bên cạnh việc đưa hát xẩm đến gần công chúng, các nghệ sĩ tâm huyết vẫn đang tiếp tục truyền dạy để gìn giữ, bảo tồn loại hình hát xẩm.

Trần Quang

Giải trí Thứ ba, 31/3/2015, 09:28 (GMT+7)