Sức sống bền bỉ của hát xẩm trong đời sống văn hóa Hà Nội

Bên cạnh việc đưa hát xẩm đến gần công chúng, các nghệ sĩ tâm huyết vẫn đang tiếp tục truyền dạy để gìn giữ, bảo tồn loại hình hát xẩm.

Trần Quang

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Giải trí Thứ ba, 31/3/2015, 09:28 (GMT+7)