Teaser Battleship

Bom tấn có sự tham gia của Taylor Kitsch và Rihanna.

Giải trí Thứ hai, 26/3/2012, 10:27 (GMT+7)