VnExpress
Background Video

Thành Phong làm bộ truyện tranh về lòng yêu nước

Họa sĩ kêu gọi cộng đồng ủng hộ để xuất bản bộ truyện tranh "Long Thần tướng" nói về lòng yêu nước của quân dân đời Trần.
Giải trí  10:35 - 14/5/2014
 
 
 Tags

Họa sĩ Thành Phong

kêu gọi cộng đồng

xuất bản từ tiền quyên góp

Long Thần tướng

 
vnexpress