Thành Phong làm bộ truyện tranh về lòng yêu nước

Họa sĩ kêu gọi cộng đồng ủng hộ để xuất bản bộ truyện tranh "Long Thần tướng" nói về lòng yêu nước của quân dân đời Trần.

Giải trí Thứ tư, 14/5/2014, 10:35 (GMT+7)