The Notebook kiss

Nụ hôn của Ryan Gosling và Rachel McAdams trong The Notebook.

Giải trí Thứ ba, 7/2/2012, 09:09 (GMT+7)