The Voice Mỹ: Here For The Party - Liz Davis

Thí sinh trong tập 4 The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 08:00 (GMT+7)