The Voice Mỹ: Isnt She Lovely - Brian Scartocci

Thí sinh trong tập 4 The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 07:55 (GMT+7)

Tags: