The Voice Mỹ: Just The Way You Are - JR Aquino

Thí sinh trong tập 4 The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 08:01 (GMT+7)