The Voice Mỹ: Lets Stay Together - Mycle Wastman

Thí sinh tập 5 vòng Giấu mặt The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 04:18 (GMT+7)