The Voice Mỹ: Stand By Me - Nicholas David

Thí sinh trong tập 4 The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 08:03 (GMT+7)