The Voice Mỹ: The Climb - Alessandra Guercio

Thí sinh trong tập 4 The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 08:05 (GMT+7)

Tags: