The Voice Mỹ: Wild World - Collin McLaughlin

Thí sinh tập 5 vòng Giấu mặt The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 04:08 (GMT+7)

Tags: