The Voice Mỹ: Without You - Avery Wilson

Thí sinh trong tập 4 The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 08:07 (GMT+7)