Tôn Nam, Hàn Hồng song ca bài hát trong phim "Thần Thoại"

Tôn Nam, Hàn Hồng song ca bài hát trong phim "Thần Thoại".

Giải trí Thứ tư, 19/9/2012, 10:35 (GMT+7)