Tốp nam biểu diễn 'Mưa rơi lặng thầm'

Tốp nam biểu diễn 'Mưa rơi lặng thầm'.

Giải trí Thứ bảy, 13/10/2012, 08:46 (GMT+7)