Trần Hoàng Hà hát "I'll be there"

Trần Hoàng Hà hát "I'll be there" trong bán kết bốn Vietnam's Got Talent 2011.

Giải trí Thứ hai, 26/3/2012, 07:55 (GMT+7)