Vòng đối đầu - Phương Linh, Khánh Linh hát 'Price tag'

Phương Linh, Khánh Linh hát "Price tag" trong tập 2 Vòng đối đầu "Giọng hát Việt".

Giải trí Thứ hai, 27/8/2012, 02:47 (GMT+7)