Vòng đối đầu - Xuân Sơn, Phú Luân hát 'Radio'

Xuân Sơn, Phú Luân hát "Radio" trong tập 2 Vòng đối đầu "Giọng hát Việt".

Giải trí Thứ hai, 27/8/2012, 01:57 (GMT+7)