Vũ Đình Tri Giao hát "When you believe"

Vũ Đình Tri Giao hát "When you believe" trong bán kết 6 "Vietnam's Got Talent 2011".

Giải trí Thứ hai, 9/4/2012, 09:18 (GMT+7)