Bà giáo già dạy trẻ thiểu năng đọc thông viết thạo

Nhiều trình độ khác nhau, những trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ… đã biết đọc biết viết từ khi tham gia lớp học linh hoạt của bà giáo hơn 70 tuổi ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trần Quang

Giáo dục Thứ tư, 6/1/2016, 00:03 (GMT+7)