Stomachache, từ tiếng Anh thường phát âm sai

“Rượu ngon thì hại túi tiền, rượu dở thì hại dạ dày”… Dạ dày tiếng Anh là stomach phát âm như thế nào cho đúng?

Nhật Quang

Giáo dục Thứ ba, 16/8/2016, 01:00 (GMT+7)