'Worm', từ tiếng Anh thường phát âm sai

Tiếng Anh có câu "The early bird catches the worm", nghĩa là "trâu chậm uống nước đục". Từ worm thật ra có cách phát âm hơi khác với cách viết một chút, /wɜrm/, với nguyên âm là âm /ɜr/ (chứ không phải /or/).

Nhật Quang

Giáo dục Thứ tư, 10/8/2016, 01:00 (GMT+7)