Hành trình 5 năm trao ước mơ của Quỹ Hy vọng

107 điểm trường được xây mới, sửa chữa, 252 cây cầu bê tông thay thế cầu tạm, hàng nghìn trẻ được hỗ trợ chữa bệnh và dinh dưỡng... là những con số sau 5 năm hoạt động của Quỹ Hy vọng.

Thời sự Thứ bảy, 17/12/2022, 17:12 (GMT+7)