Hoàng đế Trung Hoa duy nhất không 'tam thê tứ thiếp'

Minh Hiếu Tông, hoàng đế thứ 10 của triều Minh, nhiều lần từ chối lời thỉnh cầu nạp phi của thần tử và cả đời chỉ có một vợ.

Thế giới Thứ ba, 21/11/2023, 00:00 (GMT+7)