21 ngày đầu đời của một con ong

Trong 21 ngày đầu đời, ấu trùng nở ra từ trứng ong, sau đó phát triển thành nhộng và trở thành ong non.

Khoa học Thứ sáu, 22/5/2015, 07:20 (GMT+7)

Loading