Ảo giác 3D chống lại quy luật vật lý

Một nhà khoa học Nhật Bản nổi tiếng với những thiết kế 3D có khả năng tạo ra các ảo giác cho mắt dường như không tuân theo các quy luật vật lý thông thường.

Khoa học Thứ hai, 25/7/2016, 09:26 (GMT+7)