Bạch tuộc tự thoát ra khỏi bình kín

Con bạch tuộc được cho vào chiếc bình kín rồi đóng nắp lại, nhưng nó dễ dàng tìm cách mở nắp và thoát ra ngoài.

Khoa học Thứ sáu, 29/5/2015, 19:35 (GMT+7)