Bướm đêm khổng lồ xâm lược nước Anh

Những con bướm đêm đại bàng to bằng lòng bàn tay với chiếc lưỡi dài hơn cơ thể bắt đầu di cư với số lượng lớn vào nước Anh.

Khoa học Thứ năm, 10/9/2015, 11:38 (GMT+7)