Công nghệ cho phép những lá phổi hít thở ngoài cơ thể

Canada và châu Âu cho phép sử dụng kỹ thuật nuôi cấy phổi bên ngoài cơ thể, giúp mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhân chờ ghép tạng.

Khoa học Thứ hai, 30/5/2016, 09:15 (GMT+7)