Đàn kiến thay đổi hình dạng khi chiến đấu

Trong các tình huống khác nhau, đàn kiến có thể tập trung và bám vào nhau để di chuyển theo dạng "lỏng" hay "rắn".

Khoa học Chủ nhật, 5/4/2015, 15:22 (GMT+7)