Điều khiển thiết bị bay không người lái bằng sóng não

Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển thiết bị bay không người lái được điều khiển thông qua suy nghĩ của con người thay vì một bộ điều khiển thông thường.

Khoa học Thứ sáu, 22/7/2016, 07:00 (GMT+7)