Đoạn tường Vạn Lý Trường Thành nổi lên sau 40 năm chìm dưới nước

Một đoạn tường chìm dưới nước của công trình Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc xuất hiện trở lại sau 40 năm do mực nước hồ hạ thấp.

Khoa học Thứ sáu, 10/6/2016, 11:08 (GMT+7)