Đường đi tạo 3.000 kWh điện trong 6 tháng

Sau 6 tháng thử nghiệm, đoạn đường dài 70 m ở Hà Lan đã chuyển đổi ánh sáng Mặt Trời thành 3.000 kWh điện.

Khoa học Thứ tư, 13/5/2015, 20:00 (GMT+7)