Gali - kim loại tan chảy trong lòng bàn tay

Với nhiệt độ hóa lỏng chỉ cao hơn nhiệt độ phòng một chút, kim loại galia dễ dàng tan chảy khi đặt trong lòng bàn tay con người.

Khoa học Thứ ba, 17/5/2016, 09:08 (GMT+7)