Hố tử thần khổng lồ ở Texas mở rộng, đe dọa 7.000 cư dân

Ảnh vệ tinh cho thấy hai hố tử thần đường kính hàng trăm mét ở Texas, Mỹ, đang trở nên ngày càng lớn hơn và có nguy cơ đổ sụp, đe dọa sự an toàn của 7.000 cư dân sống xung quanh.

Khoa học Thứ sáu, 17/6/2016, 07:28 (GMT+7)