Kích thước não người so với các loài vật khác

Voi có não lớn gấp 4 lần não người nhưng số tế bào vỏ não, nơi tập trung chức năng nhận thức của chúng lại ít hơn.

Khoa học Thứ sáu, 29/4/2016, 09:00 (GMT+7)