Kích thước tiểu hành tinh có thể xóa sổ thành phố New York

Các nhà khoa học tính toán mức độ phá hủy của tiểu hành tinh đối với thành phố New York, Mỹ, dựa vào tốc độ di chuyển và tỷ trọng của nó.

Khoa học Thứ sáu, 1/4/2016, 15:37 (GMT+7)