Loài vật nhìn thế giới khác con người như thế nào

Nhà sinh vật học Tom Cronin đã dành cả đời để nghiên cứu khác biệt nhận thức giữa động vật và con người về thế giới.

Khoa học Thứ tư, 9/3/2016, 16:06 (GMT+7)